• Meest gestelde vragen

 • Is Melky echt Nederlands?
  Melky wordt gemaakt van verse Nederlandse melk, en met veel zorg bereid in een kleine melkfabriek in Boxmeer. Nederlandser kan niet!

  Waarom is Melky zo gezond?
  Melky zit boordevol gezonde eigenschappen, onmisbaar bij de groei van ons lichaam. Denk hierbij aan Calcium, Hoogwaardige eiwitten en Vitamine B12.

  Wat maakt Melky loeiend lekker?
  De rijke smaak van melk gecombineerd met lekkere fruits- en chocoladesmaken maakt Melky een loeiend lekkere dorstlesser.

  Bevat Melky zoetstoffen?
  Melky wordt bereid met een klein beetje suiker, waardoor zoetstoffen overbodig zijn geworden.

  Is Melky buiten de koelkast te bewaren?
  Melky is lekker lang houdbaar, ook buiten de koelkast. Na openen moet je het wel gekoeld bewaren en is het nog enkele dagen houdbaar. Gekoeld is Melky het loeiend lekkerst!
 • Website voorwaarden

 • Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

  Aansprakelijkheid
  Globemilk B.V. (hierna te noemen Melky) stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Desondanks kan Melky niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Melky vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat Melky geen aansprakelijk aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website. Ondanks het feit dat Melky zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Melky niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Hoewel Melky alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Melky geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

  Intellectueel eigendom
  De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij Melky en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze intellectuele eigendomsrechten komen toe aan Melky of aan de licentiegever. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Melky.

  Wijzigingen
  Melky behoudt het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

  Geschillen
  Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen gerelateerd aan deze website zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 
 • Privacy Statement

 • Globemilk B.V. (hierna te noemen Melky) respecteert de privacy van iedere bezoeker op deze site. U dient zich er echter van bewust te zijn dat volledige bescherming van gegevens op internet niet kan worden gegarandeerd. Onderstaand wordt beschreven hoe Globemilk gegevens verzamelt en hoe die gebruikt worden.

  Online communicatie
  Melky maakt gebruik van betrouwbare datanetwerken die zijn beveiligd met firewall- en password beveiliging die binnen de branche gebruikelijk zijn. Desondanks kunnen berichten die u stuurt aan Melky middels de site, worden onderschept of op andere wijze gemanipuleerd worden. Melky adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie via de site aan Melky te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Melky via de site te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

  Persoonlijke informatie
  Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld conform de van toepassing zijnde privacywetgeving (de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2000 in Nederland). Op basis van deze wetgeving kunt u inzage krijgen in de informatie die Melky over u heeft en zo nodig correcties aan laten brengen.

  Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie
  In sommige gevallen zal Melky gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen Melky de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

  Cookies
  Melky maakt op haar internetsite gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit houdt in dat er een klein tekstbestand (cookie) naar uw computer wordt gestuurd, zodat het gebruik van de site vanaf uw computer in de toekomst wordt vergemakkelijkt. Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u het hulpbestand van uw internetbrowser raadplegen om te kijken hoe u de cookies kunt blokkeren of een waarschuwing kunt krijgen voordat er een cookie wordt opgeslagen.

  Wijzigingen
  Melky behoudt het recht deze privacy statement op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van deze gewijzigde privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

  Voor onze uitgebreide Privacy Policy verwijzen wij u door naar de website van Globemilk: www.globemilk.com